Relacje inwestorskie

Dokumenty korporacyjne

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym spółki LUKARDI S.A.

  Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Łukasz Warzec 1.848.000 27,75% 3.696.000 30,15%
Krzysztof Luty 1.356.872 20,37% 2.713.744 22,13%
Jacek Karnat 1.331.128 19,99% 2.662.256 21,71%
Lech Janusz Dzierżawski 896.000 13,45% 1.792.000 14,62%
Pozostali 1.228.000 18,44% 1.396.000 11,39%
Razem 6.660.000 100,00% 12.260.000 100,00%

Liczba akcji w wolnym obrocie: 1.060.000 tj. 15,92%

Autoryzowany Doradca:
allStreet Sp. z o.o. https://allstreet.pl/

Animator:
Dom Maklerski PKO Bank Polski S.A. http://www.dm.pkobp.pl