Raport 6/2019 - Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2019 roku.

Raport: 6/2019 Tytuł: Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2019 roku....


Raport 5/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok

Raport: 5/2019 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok....


Raport 4/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kw. 2019 r.

Raport: 4/2019 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kw....


Raport 3/2019 - Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Raport: 3/2019 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem Zarząd spółki...


Raport 2/2019 - Raport kwartalny Lukardi S.A. za IV kwartał 2018 roku.

Raport: 2/2019 Tytuł: Raport kwartalny Lukardi S.A. za IV kwartał 2018 roku....


Raport 1/2019 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Raport: 1/2019 Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku...


Raport 21/2018 - Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Raport: 21/2018 Tytuł: Raport okresowy za III kwartał 2018 roku Zarząd...