Raport 9/2018 - Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Raport: 9/2018 Tytuł: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku Zarząd spółki...


Raport ESPI 5/2018 - Zawarcie istotnej umowy z kontrahentem Spółki

  Raport bieżący ESPI: 5/2018 Tytuł: Zawarcie istotnej umowy z...


Raport 7/2018 - Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki

Raport: 7/2018 Tytuł: Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki...


Raport ESPI 3/2018 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2018 roku.

  Raport bieżący ESPI: 3/2018 Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego...


Raport ESPI 1/2018 - Zamiana akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela

  Raport bieżący ESPI: 1/2018 Tytuł: Zamiana akcji imiennych na akcje...


Raport 5/2018 - Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Raport: 5/2018 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem Zarząd spółki...