Raport 2/2019 - Raport kwartalny Lukardi S.A. za IV kwartał 2018 roku.

Raport: 2/2019 Tytuł: Raport kwartalny Lukardi S.A. za IV kwartał 2018 roku....


Raport 1/2019 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Raport: 1/2019 Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku...


Raport 21/2018 - Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Raport: 21/2018 Tytuł: Raport okresowy za III kwartał 2018 roku Zarząd...


Raport 20/2018 - Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Raport: 20/2018 Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2018 roku Zarząd...


Raport 19/2018 - Korekta rb.18/2018 - Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

Raport: 19/2018 Tytuł: Korekta rb.18/2018 - Powołanie członków Zarządu na...


Raport 18/2018 - Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

Raport: 18/2018 Tytuł: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję...