Raport ESPI 5/2018 - Zawarcie istotnej umowy z kontrahentem Spółki

  Raport bieżący ESPI: 5/2018 Tytuł: Zawarcie istotnej umowy z...


Raport ESPI 3/2018 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2018 roku.

  Raport bieżący ESPI: 3/2018 Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego...


Raport ESPI 1/2018 - Zamiana akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela

  Raport bieżący ESPI: 1/2018 Tytuł: Zamiana akcji imiennych na akcje...


Raport ESPI 22/2017 - Informacja w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki

  Raport bieżący ESPI: 22/2017 Tytuł: Informacja w sprawie zmiany adresu...


Raport ESPI 10/2017 - Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący ESPI: 10/2017 Tytuł: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu...