Relacje inwestorskie

Kontakt dla mediów

Jesteś przedstawicielem mediów i potrzebujesz dodatkowych informacji o LUKARDI? Skontaktuj się z nami poprzez adres mailowy lub telefonicznie.

LUKARDI S.A.

pl. gen. J. Hallera 5 lok.14A
03-464 Warszawa

tel.: +48 222 571 000
fax: +48 222 571 001

mail: press@lukardi.com

REGON: 360098885
NIP: 5213683072
KRS: 0000545448

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 666 000,00 złotych

Księga znaku LUKARDI

Pobierz księgę znaku

Logo LUKARDI

Pobierz logo