Relacje inwestorskie

Dlaczego warto w nas inwestować

Spółka działa na rynku oprogramowania biznesowego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem (tzw. systemy ERP). Systemy zarządzania ERP pozwalają na gromadzenie i analizowanie danych związanych z zarządzaniem procesami przedsiębiorstwa. Rynek oprogramowania znajduje się w trendzie wzrostowym i pośród wielu dziedzin rynku informatycznego, jest segmentem odnotowującym największy udział w rynku IT.
Lukardi S.A. świadczy swoje usługi, opierając się na technologii dostarczanej przez firmę SAP, która jest największym dostawcą systemów dla rozwijających się organizacji i równocześnie jest jednym z największych producentów oprogramowania biznesowego. Firma SAP ma na całym świecie ponad 82 tys. klientów i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Wdrożenie systemu SAP pozwala usprawnić najważniejsze procesy biznesowe w organizacji, ograniczyć koszty i efektywnie zarządzać posiadanymi zasobami. Na podstawie ponad 35 lat doświadczenia, firma SAP stworzyła wiele rozwiązań branżowych, które uwzględniają specyficzne potrzeby np. firm transportowych, uczelni wyższych czy instytucji sektora publicznego. Firma SAP zanotowała największy przyrost sprzedaży w obszarach poza ERP (BI, CRM, HCM), które to będą w dalszej przyszłości najszerzej eksploatowanymi technologiami, wspierającymi procesy biznesowe. Dla Emitenta, firma SAP daje solidną podstawę technologiczną oraz biznesową do budowania szerokiego i efektywnego portfolio usług.
LUKARDI S.A. jako firma działająca w branży charakteryzującej się bardzo dobrymi perspektywami rozwoju i okazjami rynkowymi chce wykorzystać posiadany potencjał i zwiększyć skalę prowadzonej działalności.