Relacje inwestorskie

Kalendarium

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku – dnia 14 lutego 2018 r.
Raport okresowy za I kwartał 2018 roku – dnia 15 maja 2018 r.
Raport okresowy za II kwartał 2018 roku – dnia 14 sierpnia 2018 r.
Raport okresowy za III kwartał 2018 roku – dnia 14 listopada 2018 r.
Raport roczny za 2017 rok – dnia 30 maja 2018 r.