Relacje inwestorskie

Kalendarium

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku – 15 lutego 2017 roku,
Raport okresowy za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 roku,
Raport okresowy za II kwartał 2017 roku – 14 sierpnia 2017 roku,
Raport okresowy za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 roku,
Raport roczny za 2016 rok – 31 maja 2017 roku.