Relacje inwestorskie

Podstawowe wskaźniki finansowe

  2015 r. 2014 r.
Rentowność operacyjna   11,6% 19,3%
Rentowność netto   9,6%   15,6%
Rentowność kapitału własnego   20,9%   54,4%
Płynność bieżąca  2,8  1,4
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   20,1%   34,1%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego   25,1%   51,7%

Dane roczne, wyniki skonsolidowane.