Raport: 10/2017

Tytuł:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Treść Raportu okresowego:

Zarząd Lukardi S.A. (dawniej: SAPpeers.com S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 8 marca 2017 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej p. Iwonę Gosik Kapelińską, która złożyła rezygnację z dniem 29 grudnia 2016 r. (raport EBI nr 30/2016) oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Pawła Rosińskiego, którego życiorys jest załącznikiem do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:

Życiorys Pawła Rosińskiego Członka Rady Nadzorczej Spółki

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu0