Raport: 11/2017

Tytuł:

Raport miesięczny za miesiąc luty 2017 r.

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej: SAPpeers.com S.A.) przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc luty 2017 r.

Podstawa prawna:

pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załącznik:

Raport miesięczny za miesiąc luty 2017 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu0