Raport: 1/2017

Tytuł:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd LUKARDI S.A. (dawniej SAPpeers.com S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku – 15 lutego 2017 roku,

Raport okresowy za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 roku,

Raport okresowy za II kwartał 2017 roku – 14 sierpnia 2017 roku,

Raport okresowy za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 roku,

Raport roczny za 2016 rok – 31 marca 2017 roku.

Spółka informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu