Raport: 12/2016

Tytuł:

Zawarcie umowy o świadczenie usług doradztwa

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub ”Emitent”) informuje, iż w dniu 24 maja 2016 r. Spółka podpisała umowę z firmą eFactor sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie („Wykonawca”) o świadczenie usług doradczych w zakresie pozyskania dotacji na pokrycie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą: “Wdrożenie technologii e-usług komplementarnych dostępnych w chmurze wspomagających wdrożenia systemu SAP”, polegającej na poszerzeniu oferty Spółki o: (i) usługę systemu terminalowego, (ii) usługę audytu bezpieczeństwa on-line, (iii) usługę wirtualizacji i archiwizacji danych. Przedmiotowy wniosek zostanie złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską. Wartość inwestycji określona przez Emitenta wynosi 9 mln zł, a wartość dotacji szacowana jest na 6 mln zł. Wynagrodzenie za realizację umowy jest stałe a pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od zwyczajowo przyjętych w tego typu umowach. Umowa została uznana przez Spółkę za istotną, gdyż jej realizacja związana jest bezpośrednio ze strategią Emitenta i dalszym jego rozwojem i będzie mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu