Raport: 13/2017

Tytuł:

Rezygnacja członka Zarządu

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż z dniem 04 kwietnia 2017 r. pan Łukasz Wasilewski złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu