Raport: 15/2016

Tytuł:

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego dotyczącego publikacji raportu miesięcznego za miesiąc maj 2016r.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji raportu miesięcznego za miesiąc maj 2016 (pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”) i jednocześnie przekazuje przedmiotowy raport w załączeniu.
Zarząd Spółki wdrożył procedury, które wyeliminują opóźnienia w terminowym publikowaniu raportów miesięcznych.

Podstawa prawna:

§4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Raport miesięczny za maj 2016r.pdf (rozmiar: 242.0 kB)

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Członek Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu