Raport: 15/2017

Tytuł:

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. 2017r.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 r., który zgodnie z treścią raportu EBI nr 1/2017 z dnia 10.01.2017 r. planowany był na dzień 15 maja 2017 roku, zostanie opublikowany w dniu 8 maja 2017 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu