Raport: 16/2017

Tytuł:

Korekta raportu bieżącego nr 15/2017 w sprawie zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. 2017r.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o przywróceniu pierwotnego terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 r. na dzień 15 maja 2017 r., określonego w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2017 z dnia 10.01.2017 r. a zmienionego raportem bieżącym EBI nr 15/2017 r. z z dnia 5 maja 2017 r. na dzień 8 maja 2017 r. Terminy przekazania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie uwzględniając korektę terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r. na dzień 31 maja 2017 r. określonego raportem bieżącym EBI nr 12/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu