Raport: 19/2016

Tytuł:

Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2016 r.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport miesięczny za lipiec 2016 r.

Podstawa prawna:

pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załączniki:

Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2016 r.pdf (rozmiar: 242 kB)

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Członek Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu