Raport: 20/2016

Tytuł:

Raport okresowy za II kwartał 2016 roku

Treść Raportu okresowego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2016 roku.

Załącznik:

sappeers-raport-okresowy-za-ii-kw-2016.pdf

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Członek Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu