Raport: 22/2016

Tytuł:

Rezygnacja członka Zarządu

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że z dniem 14 września 2016 r. Pan Marek Kapeliński złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu