Raport: 23/2017

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r.

Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 60/9 w Warszawie.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularzy do wykonania głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał ZWZ
Wzory pełnomocnictw formularzy
Liczba akcji i rodzaj wg KSH

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu