Raport: 24/2017

Tytuł:

Raport miesięczny za miesiąc maj 2017 r.

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc maj 2017 r.

Podstawa prawna:

pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załącznik:

Raport miesięczny za maj 2017 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu