Raport: 25/2016

Tytuł:

Raport miesięczny za miesiąc październik 2016r.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport miesięczny za październik 2016 r.

Podstawa prawna:

pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załączniki:

Raport miesięczny za miesiąc październik 2016 r.pdf (rozmiar: 356 kB)

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu