Raport: 27/2016

Tytuł:

Planowana zmiana Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 r.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje proponowaną zmianę § 1 Statutu Spółki, planowaną na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 r.
Dotychczasowa treść § 1 Statutu Spółki:
Spółka jest prowadzona pod firmą SAPpeers.com Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SAPpeers S.A.
Proponowana treść § 1 Statutu Spółki:
Spółka jest prowadzona pod firmą SAPpeers.com Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SAPpeers S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu