Raport: 29/2016

Tytuł:

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.12.2016 r.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Spółki, które odbyło się w dniu 22.12.2016 r. NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. NWZ podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej zmiany nazwy firmy. Do poszczególnych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

LUKARDI S.A. (dawniej SAPpeers.com S.A.) Protokół NWZ 20161222.pdf (rozmiar: 3.62 MB)

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu