Raport: 30/2016

Tytuł:

Rezygnacja członka Zarządu

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż z dniem 29 grudnia 2016 r. pani Iwona Gosik Kapelińska złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu