Raport: 5/2016

Tytuł:

Zmiany terminów publikacji raportu rocznego i kwartalnego w 2016 roku

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminów publikacji raportów okresowych określonych w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku, skorygowanych raportem bieżącym nr 3/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. Termin publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2015 będzie przypadał na dzień 14 marca 2016 r. a termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r. będzie przypadał na dzień 12 maja 2016 r.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu