Raport: 6/2017

Tytuł:

Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Treść Raportu okresowego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kwartał 2016 roku.

Załącznik:

Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.pdf

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu