Raport: 8/2020

Tytuł:

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 8 czerwca 2020 roku Spółka podpisała umowę z Kancelarią Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk z siedzibą w (08-110) Siedlcach, ul. Piaski Zamiejskie 118, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4239.
Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019 i 2020.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu