Raport: 6/2020

Tytuł:

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok.

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 roku. Dotychczasowy termin 29 maja 2020 roku uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu to 21 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna:

§6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu