Raport: 15/2019

Tytuł:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 listopada 2019 roku.

Zarząd Lukardi S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19 listopada 2019 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.
Jednocześnie Zarząd Lukardi S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad NWZ.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Treść uchwał NWZ Lukardi S.A. z 19.11.2019.pdf (rozmiar 7,58 MB)

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu