Raport: 4/2020

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 czerwca 2020 r. wraz projektami uchwał

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lukardi S.A. na 8 czerwca 2020 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 8 6 2020.pdf (rozmiar 443 kB)

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu