Raport bieżący ESPI: 15/2017

Tytuł:

Rozpoczęcie procesu negocjacji w sprawie połączenia lub nabycia udziałów Akquinet Polska sp. z o.o.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd Spółki Lukardi S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Spółka podjęła rozmowy w sprawie transakcji kapitałowej polegającej na połączeniu lub nabyciu udziałów w Akquinet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Akquinet Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy akquinet AG z siedzibą w Hamburgu specjalizującą się w rozwiązaniach IT dla biznesu. Akquinet Polska sp. z o.o. działa od 2012 roku i specjalizuje się w rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa, digitalizacji zasobów oraz tworzenia oprogramowania na zamówienie.
Zdaniem Zarządu Emitenta, jeżeli negocjacje w sprawie transakcji zakończą się zawarciem umowy inwestycyjnej, będzie to miało wymierny i korzystny wpływ na dalszy rozwój operacyjny Emitenta. Zasady transakcji kapitałowej będą przedmiotem dalszych szczegółowych rozmów i negocjacji obu stron a zakończenie procesu planowane jest do końca 2017 r. Zarząd Emitenta zastrzega, iż o efektach prowadzonych rozmów i ustaleń Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu