Raport bieżący ESPI: 20/2017

Tytuł:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1. Łukasz Warzec
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1848000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3696000
Udział głosów na tym ZWZ: 33,00%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,15%
2. Jacek Karnat
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1331128
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2662256
Udział głosów na tym ZWZ: 23,77%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 21,71%
3. Lech Janusz Dzierżawski
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 896000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1792000
Udział głosów na tym ZWZ: 16,00%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 14,62%.
4. Krzysztof Wojciech Luty
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1356872
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2713744
Udział głosów na tym ZWZ: 24,23%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 22,13%.

Podstawa prawna:

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu