Raport bieżący ESPI: 21/2017

Tytuł:

Informacja w sprawie procesu negocjacji transakcji dotyczącej połączenia lub nabycia udziałów Akquinet Polska sp. z o.o.

 

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd Spółki Lukardi S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż strony prowadzące rozmowy w sprawie transakcji kapitałowej polegającej na połączeniu lub nabyciu udziałów w Akquinet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, o której Emitent informował w dniu 4 maja 2017 r. raportem ESPI nr 15/2017, podjęły decyzję o przesunięciu planowanego terminu zakończenia negocjacji do dnia 31 marca 2018 roku. Podstawą tej decyzji jest konieczność zweryfikowania strategii przeprowadzenia przedmiotowej transakcji, przeglądu wyników finansowych za cały rok obrotowy oraz zaangażowania kluczowych osób w bieżące działania operacyjne.

Podstawa prawna:

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu