Raport bieżący ESPI: 2/2016

Tytuł:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ SAPpeers.com S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. Łukasz Warzec
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1848000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3696000
Udział głosów na tym ZWZ: 34,019%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,150%

2. Jacek Karnat
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1792000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3584000
Udział głosów na tym ZWZ: 32,988%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 29,23%

3. Marek Kapeliński
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1792000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3584000
Udział głosów na tym ZWZ: 32,988%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 29,23%.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Członek Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu