Raport bieżący ESPI: 22/2017

Tytuł:

Informacja w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki

 

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd Spółki Lukardi S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o zmianie adresu siedziby Emitenta z dotychczasowego na nowy: Plac gen. J. Hallera 5 lok. 14A, 03-464 Warszawa.
Dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Spółki zostaną niezwłocznie złożone w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna:

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu