Raport bieżący ESPI: 4/2020

Tytuł:

Podjęcie uchwały NWZ o połączeniu spółek Lukardi S.A. ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A. w dniu 8 czerwca 2020 r. podjęło uchwałę o połączeniu spółki Lukardi S.A. ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z planem połączenia opublikowanym w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu