Raport bieżący ESPI: 3/2016

Tytuł:

Zawarcie umowy świadczenia usług IT z Orplast

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie realizacji projektu informatycznego dotyczącego „Wdrożenia rozwiązania ERP/MRPII” wraz ze wsparciem technicznym z firmą Orplast Jerzy Orlikowski sp. j. z siedzibą w Sopocie. Wynagrodzenie za realizację usługi wdrożeniowej zostało określone na kwotę 470.096,12 zł netto. Umowa będzie realizowana wg uzgodnionego przez strony harmonogramu. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od zwyczajowo przyjętych w tego typu umowach. Umowa została uznana przez Spółkę za istotną, gdyż jej realizacja będzie mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową, finansową i gospodarczą.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Kapeliński – Członek Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu