Raport bieżący ESPI: 4/2016

Tytuł:

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną SAPpeers sp. z o.o.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę o zamiarze połączenia SAPpeers.com S.A. jako spółki przejmującej ze spółką zależną SAPpeers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, w której to spółce SAPpeers.com S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższania kapitału zakładowego SAPpeers.com S.A. i w tzw. trybie uproszczonym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu