Raport bieżący ESPI: 4/2017

Tytuł:

Informacja o realizacji strategii rozwoju Emitenta

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje o rozpoczęciu procesu związanego z pracami rozwojowymi w związku z zakwalifikowaniem i zaproszeniem Emitenta przez firmę SAP AG z siedzibą w Walldorf (Niemcy) do programu SAP Startup.Focus – jako programu dla najbardziej innowacyjnych start-up’ów („Program”). Emitent, w ramach tego Programu, będzie realizował prace w dedykowanej spółce we współpracy z ekspertami firmy SAP AG nad globalnym ekosystemem produktów w chmurze (Cloud Technology).
Program ten to globalna inicjatywa SAP AG związana ze wspieraniem prac rozwojowych nad najbardziej innowacyjnymi projektami technologicznymi. Powstałe produkty mogą zostać włączone w sieć dystrybucji SAP AG a najlepsze z nich uzyskują możliwość finansowania w oparciu o ekosystem inwestycyjny SAP. Udział Emitenta w projekcie to również dostęp do najnowszej technologii SAP HANA Cloud Platform i efektywny transfer wiedzy.
Włączenie Emitenta do Programu daje możliwość większego zaangażowania w rozwój własnych kompetencji zespołu ekspertów rozwiązań cloud’owych (SAP Development Factory), a w szczególności jest to milowy krok w ekspansji na rynki globalne.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu