Raport bieżący ESPI: 6/2017

Tytuł:

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu B+R

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. (dawniej: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie, „Spółka” lub ”Emitent”) informuje, iż w dniu 01 marca 2017 r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Rozbudowa laboratorium B+R w celu kompleksowego wsparcia kompetencyjnego”, w ramach działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Wartość inwestycji została określona na kwotę 4 mln 285 tys. zł, a wartość dotacji na kwotę 3 mln zł. Projekt będzie realizowany poprzez oddział Spółki w Lublinie.
Przedmiotowy projekt zakłada budowę wysoce innowacyjnego laboratorium umożliwiającego prowadzenie prac rozwojowych związanych z testowaniem nowego oprogramowania i aplikacji przed wprowadzeniem ich do komercyjnego obrotu jak również prowadzenie testów funkcjonalnych istniejącego oprogramowania. Własne laboratorium B+R umożliwi rozwój własnych kompetencji w zakresie prac badawczych i rozwojowych systemów i aplikacji tworzonych przez Spółkę jak również świadczenie usług na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu