Raport bieżący ESPI: 7/2017

Tytuł:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ SAPpeers.com S.A. w dniu 8 marca 2017 r

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. (dawniej: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie, „Spółka” lub ”Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 marca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1. Łukasz Warzec
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1848000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3696000
Udział głosów na tym NWZ: 34,02%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,15%
2. Jacek Karnat
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1792000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3584000
Udział głosów na tym NWZ: 32,99%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 29,23%
3. FTI Capital sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1792000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3584000
Udział głosów na tym NWZ: 32,99%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 29,23%.

Podstawa prawna:

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu