Relacje inwestorskie

Strategia

Celem strategicznym LUKARDI S.A. jest zwiększanie wartości spółki dla akcjonariuszy poprzez nową jakość świadczonych usług oraz zwiększanie skali działalności.

Jako Spółka specjalizująca się w oferowaniu usług związanych z technologiami firmy SAP, zamiarem Spółki jest:

  1. wzrost działalności operacyjnej poprzez zwiększanie liczby klientów,
  2. zwiększanie marży na realizowanych i nowych projektach,
  3. rozwój własnych kompetencji w zakresie technologii SAP, w tym budowa zespołu wyspecjalizowanych pracowników (SAP ABAP Factory) oraz świadczenie usług wdrożeniowych w technologii SAP Cloud for Customer (innowacyjnego systemu SAP do zarządzania relacjami z klientami w chmurze).

LUKARDI S.A., dostrzegając sprzyjające otoczenie rynkowe związane ze wzrostem sektora outsourcingu usług IT, zamierza zwiększyć zakres oraz stopień złożoności dostarczanych usług w wyniku większej autonomii zakupowej podmiotów z sektora SSC/BPO (Centra Outsourcingu Procesów Biznesowych i Centra Usług Wspólnych).

Ponadto, LUKARDI S.A. nie wyklucza aktywnego działania mającego na celu dokonywania przejęć innych podmiotów o zbliżonym profilu działalności lub specjalizujących się w świadczeniu zaawansowanych usług sektora IT.