Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym spółki LUKARDI S.A.

  Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Krzysztof Luty 16.408.264 37,40% 16.665.136 34,63%
Lukardi GmbH 19.490.976 44,42% 19.490.976 40,50%
Pozostali 7.978.360 18,18% 11.971.488 24,87%
Razem 43.877.600 100,00% 48.127.600 100,00%

Liczba akcji w wolnym obrocie: 1.060.000 tj. 2,42%

Autoryzowany Doradca:
allStreet Sp. z o.o. https://allstreet.pl/

Animator:
NWAI Dom Maklerski S.A. http://www.nwai.pl/