Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym spółki LUKARDI S.A.

  Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Lukardi GmbH 19.490.976 44,42% 19.490.976 40,50%
Krzysztof Luty

17.739.392

40,43%

19.227.392

39,94%

Pozostali

6.647.232

15,15%

9.409.232

19,56%

Razem 43.877.600 100,00% 48.127.600 100,00%

Liczba akcji w wolnym obrocie: 1.060.000 tj. 2,42%

Autoryzowany Doradca:
allStreet Sp. z o.o. https://allstreet.pl/

Animator:
NWAI Dom Maklerski S.A. http://www.nwai.pl/