Lukardi S.A. Strategicznym Partnerem OpenText™ w Europie Środkowo-Wschodniej.

Lukardi S.A. została Partnerem Strategicznym firmy OpenText™ (NASDAQ: OTEX), (TSX: OTEX) z siedzibą w Toronto.

Lukardi jest wieloletnim partnerem OpenText. W tym czasie zrealizowała wiele projektów technologicznych z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań OpenText w Polsce i na świecie rozwijając swoje kompetencje i budując coraz liczniejszy zespół ekspertów i specjalistów.

„Znajdujemy się w bardzo wzrostowej fazie zapotrzebowania na cyfryzację procesów biznesowych w skali globalnej i lokalnej. OpenText dokonał w ostatnim czasie znaczących inwestycji w Polsce w lokalny zespół sprzedaży prowadzony przez Rafała Łabę – Dyrektora Sprzedaży na region CEE oraz zespół konsultantów celem wsparcia naszych klientów oraz partnerów. Wzajemna ścisła współpraca między Lukardi i OpenText sprawia, że nasze rozwiązania są dostępne dla najbardziej wymagających klientów i cieszę się, że możemy wspierać Lukardi i jej klientów w tak kompleksowy sposób na miejscu” – mówi Zbigniew Marcinkowski, Strategic Partner Manager | CEE w OpenText.

„Partnerstwo z OpenText jest dla nas kluczowe z punktu widzenia rozwoju. Cieszymy się, że możemy pracować w oparciu o wiodącą technologię i otrzymywać wsparcie w tak skuteczny sposób. Notujemy ciągle rosnące zainteresowanie szerokim portfolio produktowym naszego Partnera. Będąc Partnerem Strategicznym mamy zarówno prawa jak i obowiązki, ale z pewnością przełoży się to na zwiększenie naszych nakładów inwestycyjnych i rozbudowę zespołu, a te z kolei na coraz większe możliwości operacyjne i najwyższą jakość obsługi naszych Klientów” – mówi Krzysztof Luty, Prezes Zarządu Lukardi S.A.

OpenText – możliwości, wdrożenia

Firma OpenText jest światowym liderem na rynku rozwiązań typu Enterprise Content Management (ECM) pozwalających na optymalizację i automatyzację procesów zarządzania różnego typu dokumentami w firmie. Rozwiązania OpenText znajdują zastosowanie w średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, w tym w centrach usług wspólnych.

Rozwiązania OpenText ECM for SAP zostały - jako jedyne w tej kategorii - zakwalifikowane przez SAP do grupy tzw. Solution Extensions co oznacza, że są wspólnie z SAP rozwijane, oferowane i serwisowane. Dodatkowym potwierdzeniem udanej współpracy z SAP jest wielokrotne przyznanie OpenText nagrody „SAP® Pinnacle Award”

Dzięki integracji produktów marek Open Text + SAP możliwy jest całkowicie transparentny, kompleksowy obieg faktur i innych typów dokumentów, począwszy od rejestracji i, procesu akceptacji, księgowania, kończąc na archiwizacji. Obsługa procesu staje się znacznie szybsza niż dotąd, a koszty obsługi maleją.

OpenText – co to jest?

OpenText to nazwa kanadyjskiej spółki, której specjalizacją jest oprogramowanie Enterprise Content Management (OpenText ECM). Firma obecna jest na całym świecie, a od 2006 roku ma swoją siedzibę również w Polsce, w Poznaniu.

Flagowym produktem firmy w ofercie SAP jest SAP Invoice Management by OpenText (VIM), czyli narzędzie pozwalające na automatyzację obiegu różnego faktur typu dokumentów przychodzących do SAP, np. faktur kosztowych (FI) oraz magazynowych (MM), potwierdzeń dostaw, potwierdzeń zamówienia, zamówień i innych.

Procesy biznesowe zorientowane na dokumenty są typowymi przypadkami użycia VIM. Po przechwyceniu dokumentów przez system VIM, dane są automatycznie uzupełniane i sprawdzane pod kątem predefiniowanych reguł biznesowych.

Celem nadrzędnym VIM jest przeprocedowanie dokumentu w taki sposób aby ingerencja człowieka nie była konieczna, jednak w przypadki jeśli taka potrzeba się pojawi VIM oferuje możliwość szybkiej, wydajnej obsługi i rozwiązywania wykrytych w tle wyjątków.

System umożliwia – w zależności od procedowanego typu dokumentu automatyczne księgowanie faktur, automatyczne tworzenie zlecenia sprzedaży czy automatyczną weryfikację danych zawartych w potwierdzeniu zamówienia z danymi zamówienia w SAP.

Dzięki niemu jest również możliwa archiwizacja faktur i innego typu dokumentów w formie elektronicznej.

VIM integruje się z rozwiązaniem Intelligent Capture for SAP Solutions (OCR), które wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego do wyodrębniania/ekstrakcji metadanych z dokumentów opartych na obrazach, takich jak: PDF i TIFF.

Zarządzenie treścią i różnego typu dokumentami w przedsiębiorstwie może być dodatkowo znacznie ułatwione dzięki rozwiązaniu OpenText Content Suite Platform/SAP xECM.

Oferowane rozwiązanie umożliwia pozyskiwanie treści (np. poprzez skanowanie), tworzenie obszarów roboczych i przypisywanie do nich dokumentów , zarządzanie metadanymi, wersjonowanie, wyszukiwanie, długoterminowe przechowywanie treści czy pracę grupową.

Rozwiązanie może przechowywać dowolne treści z dowolnych źródeł. Kluczowym wyróżnikiem podejścia OpenText jest połączenie i zsynchronizowanie treści ustrukturyzowanych (przechowywanych w relacyjnych bazach danych) i nieustrukturyzowanych (przechowywanych najczęściej w postaci skanów, dokumentów i innych treści w repozytoriach ECM).

Rozwiązanie ECM (Enterprise Content Management) ma na celu organizowanie, zarządzanie oraz udostępnianie informacji w firmie tak aby maksymalnie zaoszczędzić czas i zaangażowanie użytkowników. System korzysta z Enterprise Library – centralnie zarządzanego, bezpiecznego repozytorium, umożliwiającego przechowywanie oraz łatwe odnajdywanie danych. Dzięki temu są one zawsze dostarczane do właściwych osób wtedy, gdy tego potrzebują.

OpenText Content Suite Platform/Extended ECM Platform pozwala na zarządzanie informacją na wszystkich etapach jej cyklu życia. W ramach dostępnych w standardzie modułów, możliwa jest obsługa dokumentu elektronicznego od jego utworzenia, do momentu archiwizacji.

Platforma Content Suite zapewnia między innymi:

OpenText – funkcjonalności


Zarządzanie dokumentacją

System zarządzania dokumentacją OpenText umożliwia bezpieczne klasyfikowanie, organizowanie oraz współdzielenie dokumentów i innych treści korporacyjnych.

Dużą zaletą jest także możliwość wyszukiwania pełnotekstowego; wysoką precyzję wyszukiwania gwarantują rozszerzone atrybuty metadanych.

Do istotnych funkcjonalności rozwiązań OpenText w zakresie zarządzania dokumentacją, należą też zintegrowane mechanizmy notyfikacji oraz wszechstronny audyt operacji z możliwością wysyłania powiadomień (zarówno pojedynczych, jak i zbiorczych), poprzez e-mail.

Zarządzanie danymi

Kluczowym wyróżnikiem podejścia OpenText jest połączenie i zsynchronizowanie treści ustrukturyzowanych (przechowywanych w relacyjnych bazach danych, np. w aplikacjach biznesowych SAP) i nieustrukturyzowanych (przechowywanych najczęściej w postaci skanów, dokumentów i innych treści w repozytoriach ECM). Procesy biznesowe, kontrolowane przez SAP, są wzbogacane o nieustrukturyzowane treści, nadając tym samym wybranych krokom w procesie biznesowym właściwego kontekstu.

Rozwiązanie xECM dostarcza także mechanizmy bezpiecznego, zgodnego z wymogami prawa i wewnętrznych polityk firmowych przechowywania treści w sposób długotrwały (records management).

Archiwizacja danych

Aplikacje firmy OpenText typu Document Access czy Archiving pozwalają zarządzać zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii oraz wiedzy eksperckiej liderów rynku oprogramowania biznesowego, a przy tym zapewniają wysoki poziom integracji, np. z systemami SAP. Tworzą jednolitą platformę, która pozwala na bezpieczne zarządzanie wszystkimi informacjami biznesowymi, zarówno uporządkowanymi, jak i nieuporządkowanymi, przy wykorzystaniu centralnego repozytorium. Pozwalają również na powiązanie treści dokumentów z procesami biznesowymi.

Do najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności systemu należy archiwizowanie dokumentów różnego typu, w tym dokumentów finansowych typu faktura kosztowa.

Dzięki dodatkowej integracji z narzędziami do rozpoznawania tekstu i ekstrakcji danych ze skanów oraz dokumentów PDF wystarczy skanowanie faktur, by umożliwić ich klasyfikowanie oraz łatwe odnajdywanie w razie potrzeby, bez konieczności ich przepisywania

OpenText – możliwości

Szacuje się, że nawet 90% informacji biznesowych przechowywanych jest w nieuporządkowanej, tj. niemającej oczywistych powiązań z procesami biznesowymi, postaci. System elektronicznego obiegu dokumentów pozwala te informacje oraz procesy powiązać.

OpenTex Content Suite/xECM zarządza treścią na wszystkich etapach jej cyklu życia, począwszy od jej utworzenia. Treść można tworzyć w formie elektronicznej w aplikacjach takich jak Office 365 lub jako dokumenty papierowe, takie jak faktury. Niezależnie od pochodzenia, Content Suite jest w stanie przechwytywać treści w formacie cyfrowym i zarządzać nimi, dzięki czemu treści są łatwe do znalezienia i użycia. Umożliwia poszczególnym osobom udostępnianie i komunikowanie się z treścią w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów oraz wykorzystywania informacji do wspierania postępu i zakończenia procesów. Jedną z kluczowych funkcji Content Suite jest możliwość zapewnienia spójnego i systematycznego zarządzania treścią zgodnie z przepisami dotyczącymi zgodności, aby zminimalizować ryzyko regulacyjne. Gdy treść jest kompletna; innymi słowy, nie będzie aktualizowany ani zmieniany w ramach jakiegokolwiek procesu biznesowego, można go archiwizować i przenosić na niedrogie platformy pamięci masowej, dopóki nie zostanie ostatecznie usunięty.

OpenText Vendor Invoice Management (VIM) to faktycznie ABAP add-on (nakładka/dodatek) do SAP ECC i SAP S / 4HANA.

VIM automatyzuje przetwarzanie przychodzących dokumentów do SAP.

Procesy biznesowe zorientowane na dokumenty, takie jak przetwarzanie faktur przychodzących od dostawców lub przychodzących zamówień sprzedaży od klientów są typowymi przypadkami użycia VIM. Po przechwyceniu dane są automatycznie uzupełniane i sprawdzane pod kątem predefiniowanych reguł biznesowych.

Dla menedżerów VIM oferuje kompleksowy zestaw raportów operacyjnych i analitycznych. Ponadto VIM oferuje narzędzia do identyfikacji typowych wyjątków, którymi należy się zająć, aby osiągnąć jeszcze wyższy poziom automatyzacji.

Użytkownicy mogą wybierać między klasycznym interfejsem SAP GUI lub nowoczesnym interfejsem SAP Fiori.

SAP Fiori oferuje responsywny internetowy interfejs użytkownika, który obsługuje komputery stacjonarne i urządzenia mobilne.

VIM obsługuje różne kanały wejściowe, w tym: skanowanie, faks, e-mail, web services.

Obsługuje również różne formaty wejściowe, w tym papier, PDF, TIFF, IDoc i XML.

Istnieją także moduły nastawione na usprawnienie komunikacji – OpenText StreamServe Customer Communications Management (CCM) to rozwiązania, dzięki którym możliwe jest generowanie oraz dystrybucja dokumentów i spersonalizowanych treści za pomocą wielu kanałów komunikacyjnych

OpenText – wdrożenie i korzyści

Eliminacja papierowego obiegu dokumentów i automatyzacja tego procesu, w połączeniu z obsługą wyjątków, pozwala na uzyskanie wyższego poziomu efektywności obsługi różnego typu dokumentów, w tym faktur, pism kancelaryjnych, umów, itd., a co za tym idzie – ograniczenie kosztów całego procesu.

Dzięki regułom ustanowionym podczas konfiguracji systemu, proces staje się przejrzysty. Umożliwia to uzyskanie całkowitej kontroli nad obiegiem dokumentów.

Główne cechy i zalety rozwiązań OpenText

Czytaj także: Elektroniczny obieg dokumentów

Konferencyjna jesień w Akquinet Polska

Poznań, Wrocław i Kijów – w tych miastach mogliście nas spotkać we wrześniu i w październiku podczas wydarzeń i konferencji.
Byliśmy organizatorem konferencji i warsztatu, prelegentami na wydarzeniach w Polsce i za granicą oraz uczestnikami spotkań branżowych.

Poniżej przygotowaliśmy dla Was flashback a w nim:

IT SECURITY - czy słuchasz swoich danych


Konferencyjną jesień rozpoczęliśmy od zorganizowania wspólnie z firmą SPLUNK spotkania, na temat bezpieczeństwa danych w organizacjach.
Z uczestnikami rozmawiał Tomasz Jurgielewicz (Akquinet Polska) oraz Liron Mankali (SPLUNK).

Poruszyliśmy zagadnienia takie jak:

➡ Bezpieczeństwo SAP w kontekście Splunk,

➡ Business Process Monitoring,

➡ IT Service Intelligence,

WARSZTATY  Splunk for Rookies poprowadził Liron Mankali.

Konferencja Akquinet Polska
Otwarcie konferencji Akquinet Polska
Warsztaty Akquinet Polska

SI - Customer Day

Do Wrocławia zostaliśmy zaproszeni przez firmę SI-Consulting, która jest naszym Partnerem biznesowym. Podczas tego wydarzenia mieliśmy okazję rozmawiać na temat bezpieczeństwa danych w SAP a Tomek Jurgielewicz pokazał na żywo jak wygląda atak na dane w SAP – czyli jak można niepostrzeżenie dostać się do danych.

Akquinet Polska we Wrocławiu

II New Education Forum Poznań 2019

Wydarzenie organizowane przez Miasto Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz CIE Center for Innovative Education. Tematem przewodnim Forum Nowej Edukacji były „Kompetencje XXI wieku
i wyzwania edukacji. Samorząd – Pracodawca – Oświata”. W panelu dyskusyjnym "Pracownik XXI wieku" reprezentowała nas Joanna Komsa. Rozmawialiśmy o tym, czego potrzebują pracodawcy, jak polepszyć wzmacnianie umiejętności miękkich w edukacji formalnej i jak wyposażyć młodych ludzi
w niezbędne kompetencje XXI wieku.

New Education Forum Joanna Komsa Akquinet Polska

Conference on Intelligent Content Managment 

Do Kijowa ze swoim wystąpieniem poleciał nasz CEO - Krzysztof Luty. Podczas konferencji organizowanej przez SAP Ukraine, Krzysztof przedstawiał analizę biznesową i opowiadał
o doświadczeniu wdrożeniowym SAP Invoice Managment by Opentext dla firmy Amica S.A.

Akquinet Polska Krzysztof Luty
Krzysztof Luty Akquinet Polska
Krzysztof Luty CEO

To były dni, w których Akquinet Polska Conference Team z zaangażowaniem przekazywał wiedzę i doświadczenie naszym partnerom, klientom i wszystkim zainteresowanym rozwiązaniami z zakresu:

➡ Transformacji Cyfrowej (OpenText, SAP),

➡ Bezpieczeństwa danych (SAP, SAST, SPLUNK),

➡  Rozwoju kompetencji i edukacji w XXI wieku.

Takie wydarzenia są dla nas cenne zwłaszcza ze względu na przekazywanie wartości, rolę edukacyjną oraz pomoc i wsparcie, którego możemy udzielić aby kolejne biznesy działały bezpiecznie i na jak najwyższym poziomie.

Do zobaczenia już wkrótce.

---------------------------------------

więcej o ROZWIĄZANIACH DLA BIZNESU:

Bezpieczeństwo SAP 

Transformacja Cyfrowa

Usługi Projektowe