Dostarczamy profesjonale usługi z zakresu digitalizacji dokumentów
w oparciu o najlepsze w swojej klasie systemy takie jak Open Text.

 

Od kilkunastu lat realizujemy projekty utrzymania i rozwoju systemów SAP w tym ochronę danych.

MISJA

Codziennie towarzyszymy naszym klientom

w drodze do cyfrowej transformacji.

Dbamy o rozwój i bezpieczeństwo ich biznesu

NASZE WARTOŚCI

R

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jesteśmy odpowiedzialni biznesowo i społecznie.

R

JAKOŚĆ

Dostarczamy najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu

R

ROZWÓJ

Transformacja Cyfrowa naszych klientów jest naszym priorytetem.

R

TALENTY

Jako zespół stawiamy na rozwój talentów i ciągłe udoskonalanie się.

R

RELACJE

Wierzymy, że dobre relacje są kluczem do wspólnego sukcesu.

R

PARTNERSTWO

Partnerskie zasady podczas współpracy są dla nas bardzo ważnym elementem.

R

ZAUFANIE

Wierzymy w dobro ludzi, uczciwość i transparentość
w relacjach biznesowych

R

BEZPIECZEŃSTWO

Dbamy o cyfrowe bezpieczeństwo danych naszych klientów

ROZWÓJ

W dniu 1 lipca 2020 roku nastąpiło połączenie spółek Akquinet Polska Sp. z o.o. ze spółką Lukardi S.A..
Zmiana ta podyktowana jest intensywnym rozwojem i rozszerzeniem zakresu usług  w kierunku kompleksowej realizacji działań dla klientów, opartych na transformacji cyfrowej, digitalizacji dokumentów, świadczeniu profesjonalnych usług utrzymania i rozwoju systemów SAP, w tym również bezpieczeństwa danych w SAP z wykorzystaniem SAST Suite.
Dzięki połączeniu spółek, nasi Klienci skorzystają na przepływie wiedzy, doświaczenia i kompetencji posiadanych przez firmę Lukardi S.A. oraz jej specjalistów, którzy od kilkunastu lat biorą udział w projektach IT realizowanych w Polsce i na świecie.

Debiut Spółki na giełdzie

Fotorelacja

 

Zarząd i Rada Nadzorcza

 

ZARZĄD

Krzysztof Luty - prezes zarządu

Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Zarządu Lukardi S.A. 
Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wykształcenie: wyższe, absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Pan Krzysztof Luty jest menadżerem z blisko 20 letnim doświadczeniem w branży konsultingu i informatyki. Swoją karierę zawodową rozpoczynał zbierając doświadczenia w zakresie sprzedaży i obsługi klientów na różnych szczeblach organizacji zajmujących się produkcją i sprzedażą systemów klasy ERP. Od ponad 12 lat związany z ekosystemem technologii SAP. Od blisko 10 lat zarządza spółkami prawa handlowego w Polsce, współtwórca działających i rozwijających się z powodzeniem spółek w Polsce. Uczestniczył w wielu lokalnych i międzynarodowych projektach związanych z optymalizacją i automatyzacją procesów gospodarczych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach wielu branż należących do grona klientów takich firm jak IFS Industrial & Financial Systems, IDS Scheer czy też Capgemini.
Pan Krzysztof Luty jest do chwili obecnej:
Prezesem Zarządu spółki Akquinet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Członkiem Zarządu spółki Aniołowie Konsultingu sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Członkiem Zarządu spółki ECM Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Pan Krzysztof Luty nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Luty nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Luty nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Krzysztof Luty pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Krzysztof Luty nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jacek Karnat - członek zarządu

Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Zarządu Lukardi S.A.
Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wykształcenie wyższe: absolwent Wydziału administracji w Wyższej Szkole Morskiej (obecnie Akademia Morska)

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
BIG Bank Gdański SA/ Bank Millennium – inspektor, kierownik oddziału Banku
Softbank SA – Key Account Manager
Siemens SBS – Key Account Manager
Spin Sp. z o.o. Dyrektor Sektora finansowego
Atena sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy i Dyrektor Oddziału Warszawa
Soflab Technology sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy
SAP Polska sp. z o.o. – Account Executive

Pan Jacek Karnat w okresie ostatnich trzech lat pełnił następujące funkcje:

SAPresources sp. z o.o. –  Prezes Zarządu, do 31.12.2017 r.;
Business Solutions Consulting sp. z o.o. –  Członek Zarządu, wspólnik do 06.2017 r.
2BEFLEX SP. Z O.O.- Prezes zarządu, wspólnik do chwili obecnej

Pan Jacek Karnat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Ikar Jacek Karnat, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

W okresie ostatnich pięciu lat Jacek Karnat nie został skazany za przestępstwa i oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Jacek Karnat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Jacek Karnat pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Jacek Karnat nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

RADA NADZORCZA

Jacek Chudziński

Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.

Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wykształcenie wyższe ekonomiczne: planowanie i zarządzanie trzech uczelni: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, The Roger’s University (USA);

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Od 30 lat związany z planowaniem procesów inwestycyjnych, doradztwem inwestycyjnym, analizą systemów, budową nowych strategii, metod osiągania celów i środków na ich realizację, doborem narzędzi komunikacyjnych. Swoje umiejętności oferował radom nadzorczym i zarządom spółek tworzącego się rynku kapitałowego takich jak: AMS S.A., Emax S.A., ARAM-Grupa Sygnity S.A., Intermedica.

Pan Jacek Chudziński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jacek Chudziński nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jacek Chudziński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Jacek Chudziński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Jacek Chudziński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bernhardt Friedl

Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.

Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r.

Wykształcenie wyższe ekonomiczne:

Studia MBA na The George Washington University, Waszyngton, USA, ukończone latem 1996 roku. Dyplom licencjata w zakresie systemów informatycznych i „Wirtschaftsinformatik” Uniwersytet Otto Friedricha w Bambergu, Niemcy, 1993 rok.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Starszy analityk, World Data Group, Waszyngton DC (konsultant głównych firm telekomowych na całym świecie, a konkretnie Teleglobe, Global One, Infonet, Sprint).Project Manager Eastern Europe, Atelo Inc. (zintegrowane rozwiązanie do przesyłania wiadomości dla telekomów, kierownik ds. wdrożenia w TP S.A. (obecnie Orange) Założenie i rozwój spółki Etelko i Telepolska od pierwszego dnia do wprowadzenia jej na New Connect, a następnie na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych poprzez spółkę holdingową. Członek Zarządu od początku istnienia do 11/2018 r.

 

Pan Bernhard Friedl nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

Własne firmy, w których nadal jest członkiem zarządu:
Omega VII SP. z o.o. prezes zarządu aktywny
Fiberwave Sp. z o.o. prezes zarządu aktywny
AF Investment Sp. z o.o. prezes zarządu aktywny

Nieaktywne, stare firmy:
Etelko Sp. z o.o. był prezesem zarządu do 11/2018 r.
Polski Prąd I Gaz Sp. z o.o. prezes zarządu 11/2018 r.

FMG S.A. prezes zarządu 11/2018
Członek Rady Nadzorczej Baltic Bridge S.A. do 5/2019 r.
Winventures Sp. z o.o. S.K.A. Rada Nadzorcza do 5/2019 r.

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Friedl nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Friedl nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce likwidacja podmiotu, w którym Pan Friedl pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

 

Pan Friedl ani nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 

Pan Friedl nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tomasz Kopczyński

Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.
Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wykształcenie: doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Obecnie:
Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami – Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego W Poznaniu
Partner Zarządzający firmy konsultingowej Synergia
W przeszłości:
Współwłaściciel firmy doradczej Umano Solutions sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Systemów i Technik Zarządzania, Zarządzania Strategicznego, Adiunkt, Wykładowca m.in. przedmiotów:  „Zarządzanie projektami”, Zarządzanie zespołem” „Systemy nadzoru i kontroli” i „Zarządzanie kadrami”. Twórca i Kierownik Studium Podyplomowego Zarządzania Projektami. Wykładowca Project Management –  MBA Atlanta AE w Poznaniu, Studiach Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Przedsiębiorstwami, oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.
Niezależny konsultant w zakresie zarządzania projektami, zespołami ludzkimi, szkolenia
IDS Scheer Polska, Departament Business Consulting, Starszy Konsultant
FOCUS – Agencja Marketingowa, starszy konsultant

Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce (przeprowadził kilkaset szkoleń) z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania projektami. Jest certyfikowanym ekspertem w zakresie zarządzania projektami oraz przeprowadzania analizy profilu osobowego metodą Thomas International (Thomas International,s Personal Profile Analysis – PPA).
Od 22 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu oraz innych uczelni biznesowych. Twórca i wykładowca Project Management na studiach MBA (Atlanta, Georgia State University) oraz założyciel i wykładowca Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznych w Poznaniu. Jest autorem i współautorem wielu artykułów i 5 książek dotyczących zarządzania.

Pan Tomasz Kopczyński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

W okresie ostatnich pięciu lat pan Tomasz Kopczyński nie został skazany za przestępstwa i oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat pan Tomasz Kopczyński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym pan Tomasz Kopczyński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Tomasz Kopczyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Robert Lange

Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.
Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wykształcenie: wyższe, mgr nauk ekonomicznych

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

20 lat doświadczenia w branży ICT zdobytego w takich organizacjach, jak: Hogart, Computron Software Poland, EMC Computer Systems, Pervasive, Citrix Systems oraz Finnsoft.

Pan Robert Lange w okresie ostatnich trzech lat pełnił następujące funkcje:
Finnsoft Sp. z o.o. Prezes Zarządu oraz udziałowiec od 2002 r.
Comtrust Sp. z o.o. Współzałożyciel oraz udziałowiec spółki od 2009 r.

Pan Robert Lange nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Lange nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Lange nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Robert Lange pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Robert Lange nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tomasz Szadkowski

Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.
Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.
Wykształcenie wyższe techniczne.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Obecnie:
Prezes Zarządu Soflab Technology sp. z o.o.
Prezes Zarządu Soflab Services sp. z o.o.

W przeszłości:
Konsultant Sofrecom Polska
QA manager Telekomunikacja Polska S.A

Pan Tomasz Szadkowski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Tomasz Szadkowski w okresie ostatnich trzech lat pełnił następujące funkcje:
Soflab Technology sp. z o.o.; Prezes Zarządu, wspólnik;
Soflab Services sp. z o.o.; Prezes Zarządu, wspólnik;
Spotbeans sp. z o.o.; wspólnik;

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Szadkowski nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Szadkowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Tomasz Szadkowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Tomasz Szadkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Paweł Turno

   Członek Rady Nadzorczej Lukardi S.A.

Termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r.

Wykształcenie wyższe ekonomiczne:

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu i Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu.W latach 1988-92 pracownik naukowy w Instytucie Socjologii UAM

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Zarządy Spółek
Aktualnie:
Prezes Zarządu Brainbox Investment Sp. z o.o. –od marca 2016 roku –nadal,
Członek Zarządu Rolniczej Spółki Olejarskiej Sp. z o.o. –od listopada 2015 roku –nadal.
W ubiegłych latach:
Prezes Zarządu BBI Carbo Sp. z o.o. –od lutego 2011 roku do września 2017 roku,
Doradca Zarządu Multimedia Polska Biznes S.A. –od stycznia 2015 roku do stycznia 2016 roku,
Prezes Zarządu BB Investment S.A. (do 2009 roku Sp. z o.o.) -od sierpnia 1998 roku –do Stycznia 2015 roku
Prezes Zarządu BBI Capital S.A. (poprzednio BBI Capital Sp. z o.o.) –od sierpnia 2000 roku do września 2018 roku
Prezes Zarządu Emax Sp. z o.o. -od listopada 1989 roku do czerwca 1997 roku,
Członek Zarządu AMS S.A. –od 1990 roku do 1994 roku.

Rady Nadzorcze:
Aktualnie:
Członek Rady Nadzorczej BBI Development S.A. (poprzednio BBI Development NFI S.A.) –od 2006 roku i nadal.
Członek Rady Nadzorczej Public Profits Sp. z o.o. –od 2001 roku nadal,

W ubiegłych latach:
Członek Rady Nadzorczej Infoscan S.A.-od sierpnia 2013 roku do czerwca 2017 roku,
Członek Rady Nadzorczej SMG Ventures Sp. z o.o. –od maja 2014 roku do czerwca 2017,
Członek Rady Nadzorczej KWK Sp. z o.o. –od grudnia 2010 roku do lipca 2016 roku,
Członek Rady Nadzorczej OEX S.A. (poprzednio Tell S.A.) –od 2000 roku do maja 2016 roku,
Członek Rady Nadzorczej Sygnity S.A.(powstała z połączenia ComputerLand S.A. i Emax S.A.) od października 2006 do 2010 roku,
Członek Rady Nadzorczej Emax S.A -od 2000 roku do 2007 roku,
Członek Rady Nadzorczej BBI ZenerisS.A. (obecnie Skystone Capital S.A..) –od 2008 roku do października 2010 roku,
Członek Rady Nadzorczej Zeneris S.A. (poprzednio BMT Leasing S.A.) –od 1995 roku do września 2007 roku,
Członek Rady Nadzorczej BMT S.A. (poprzednio Dom Maklerski BMT S.A.) od grudnia 1994 do sierpnia 2008 roku,
Członek Rady Nadzorczej AMS S.A. od maja 1997 roku do 2002 roku,
Członek Rady Nadzorczej FI Polska Sp. z o.o. od 2000 roku do 2004 roku,
Członek Rady Nadzorczej Gaya Mensana Sp. z o.o. od 2000 roku do 2006 roku,
Członek Rady Nadzorczej BBI Tech S.A –od 2001 roku do 2002 roku,
Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV Sp. z o.o. –od 2004 roku do 2007,
Członek Rady Nadzorczej Invento Sp. z o.o –od 2004 roku do marca 2009 roku,
Członek Rady Nadzorczej Videomat Sp. z o.o. –od kwietnia 2004 roku do września 2007,
Członek Rady Nadzorczej Atvertin sp. z o.o. (poprzednio Raido Media sp. z o.o.)–od 2006 do maja 2008 roku,
Członek Rady Nadzorczej Domu Inwestycyjnego Kalkusiński Sadlej S.A. –od grudnia 2007 domaja 2009 roku,
Członek Rady Nadzorczej Cafe News S.A.(poprzednio Cafe News sp. z o.o.) –od stycznia 2008 roku do marca 2009,
Członek Rady Nadzorczej BBI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. –od października 2007 roku do stycznia 2008 roku,
Członek Rady Nadzorczej BBI Management S.A. –od października 2007 roku do lutego 2008,
Członek Rady Nadzorczej BBI Capital NFI S.A. -od września 2010 roku do 2012 roku.

 

Pan Paweł Turno nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Paweł Turno nie został skazana za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Paweł Turno nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce likwidacja podmiotu, w którym Pan Paweł Turno pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

 

Pan Paweł Turno nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 

Pan Paweł Turno nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pozostańmy w kontakcie

Katarzyna Warzec

Katarzyna Warzec

Specjalista ds. raportowania i obowiązków giełdowych
Wyrażam zgodę na: