Webinar "Kontrola nad dokumentami - elastyczny i skalowalny obieg dokumentów"
Zarejestruj się
E-book "Bezpieczeństwo SAP S/4 HANA"
Pobierz za darmo
Webinar "Kontrola nad dokumentami - elastyczny i skalowalny obieg dokumentów"
Zarejestruj się
E-book "Bezpieczeństwo SAP S/4 HANA"
Pobierz za darmo
E-book "Bezpieczeństwo SAP S/4 HANA"
Pobierz za darmo
Webinar - "Optymalizacja licencji w SAP", 20 czerwca 2023 r. godzina 11:00
Zarejestruj się
Webinar - "Optymalizacja licencji w SAP", 20 czerwca 2023 r. godzina 11:00
Zarejestruj się

Raport 4/2017 - Planowana zmiana Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 08 marca 2017 r.

Czas czytania: 2 minut
Tomasz Jurgielewicz

Raport: 4/2017

Tytuł:

Planowana zmiana Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 08 marca 2017 r.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje proponowane zmiany Statutu Spółki, planowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 08 marca 2017r.
Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 666.000 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 0,81 (osiemdziesiąt jeden groszy).-------------
c) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 3,35 zł (trzy złote trzydzieści pięć groszy).--------------------------
Proponowana treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 2.664.000,00 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i dzieli się na:----------------------------------------------------------------------------
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 0,81 (osiemdziesiąt jeden groszy).-------------
c) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 3,35 zł (trzy złote trzydzieści pięć groszy).--------------------------
d) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 19.980.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proponowana treść § 7 ust. 1a Statutu Spółki:
„1a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Do wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda -----------------------------------------------------------------------------”
Proponowana treść § 17 ust. 4 Statutu Spółki:
„4) Akcjonariusze, w szczególności: Pan Łukasz Warzec, Pan Jacek Karnat oraz FTI Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uzyskują następujące osobiste i indywidualne uprawnienia (każdy z akcjonariuszy oddzielnie) do bezpośredniego powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie osobiste akcjonariusza wygasa najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki.”

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski - Członek Zarządu

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy, podziel się nim proszę.
Pozwoli nam to dotrzeć do nowych osób. Z góry dziękujemy!

Zadbamy o cyfrową transformację Twojego biznesu

Chcesz zabezpieczyć swój biznes przed cyberatakami? A może planujesz cyfrową transformację lub poszukujesz specjalistów IT do projektu? Chętnie pomożemy. Jesteśmy tu dla Ciebie. Porozmawiajmy o profesjonalnych usługach IT dla Twojej firmy.
Skontaktuj się z nami
Darmowy e-book

Wszystko, co musisz wiedzieć
o migracji z SAP ERP na SAP S/4HANA

Nasz zespół ekspertów przygotował dla Ciebie
e-poradnik, dzięki któremu zrobisz to łatwo, bezboleśnie i bez szkody dla bezpieczeństwa
Twojej firmy.

To praktyczna wiedza podana w przystępnym
języku - zupełnie za darmo.
Pobierz darmowego e-booka
Kontakt
kontakt@lukardi.com
+ 48 508 400 203
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Lukardi 2022. All Rights Reserved. 
Stworzone z
przez Uxtivity