Raport 17/2021 – Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Lukardi S.A. LUKARDI S.A.

Reading time: < 1 min.
Albert

Raport 17/2021

Tytuł:

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Lukardi S.A. LUKARDI S.A.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 listopada 2021 roku podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.462.586,60 zł poprzez emisję 14.625.866 akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0.10 zł każda akcja z wyłączeniem prawa poboru. Ww. akcje zostaną pokryte przez spółkę SI-Consulting Sp. z o.o. w całości wkładem niepieniężnym w postaci 23.800 udziałów w kapitale zakładowym spółki SI-Ecommerce Sp. z o.o. Cena emisyjna wynosi 0,217916441 zł za jedną akcję.
Powyższa uchwała jest konsekwencją zawartej umowy inwestycyjnej w sprawie przejęcia przez Lukardi S.A. spółki SI-Ecommerce Sp. z o.o. _rb 15/2021 z dnia 27.09.2021 r._.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu

If you find this article valuable, please share it.
This will allow us to reach new people. Thank you in advance!

We will take care of the digital transformation of your business

Do you want to protect your business against cyber attacks? Or maybe you are planning a digital transformation or looking for IT specialists for a project? We are happy to help. We are here for you. Let's talk about professional IT services for your company.
Contact Us
Darmowy e-book

Wszystko, co musisz wiedzieć
o migracji z SAP ERP na SAP S/4HANA

Nasz zespół ekspertów przygotował dla Ciebie
e-poradnik, dzięki któremu zrobisz to łatwo, bezboleśnie i bez szkody dla bezpieczeństwa
Twojej firmy.

To praktyczna wiedza podana w przystępnym
języku - zupełnie za darmo.
Pobierz darmowego e-booka
Contact
contact@lukardi.com
+ 48 508 400 203
Address Information
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Visit our Social Media:
Address Information
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Visit our Social Media:
Lukardi 2022. All Rights Reserved. 
Made with