Raport 26/2022 - Korekta raportu bieżącego EBI nr 25/2022

Reading time: < 1 min.
Katarzyna

Raport 26/2022
Tytuł:

Korekta raportu bieżącego EBI nr 25/2022

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego EBI nr 25/2022 opublikowanego w dniu 10 października 2022 roku.
Przyczyną niniejszej korekty jest:

  • błąd w postaci wskazania w treści korygowanego raportu, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku zamiast 10 października 2022 roku, oraz
  • brak wskazania w treści korygowanego raportu, iż do dwóch uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostały zgłoszone sprzeciwy.

Treść raportu przed korektą:
Zarząd Lukardi S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Treść raportu po korekcie:
Zarząd Lukardi S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 10 października 2022 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.
Zarząd Lukardi S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego punktu planowanego porządku obrad.
Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że do uchwały nr 3 oraz uchwały nr 4 zostały zgłoszone sprzeciwy wraz z żądaniem ich zaprotokołowania przez dwóch akcjonariuszy, którzy głosowali przeciw powzięciu ww. uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu

Sebastian Herod - Wiceprezes Zarządu

If you find this article valuable, please share it.
This will allow us to reach new people. Thank you in advance!

We will take care of the digital transformation of your business

Do you want to protect your business against cyber attacks? Or maybe you are planning a digital transformation or looking for IT specialists for a project? We are happy to help. We are here for you. Let's talk about professional IT services for your company.
Contact Us
Darmowy e-book

Wszystko, co musisz wiedzieć
o migracji z SAP ERP na SAP S/4HANA

Nasz zespół ekspertów przygotował dla Ciebie
e-poradnik, dzięki któremu zrobisz to łatwo, bezboleśnie i bez szkody dla bezpieczeństwa
Twojej firmy.

To praktyczna wiedza podana w przystępnym
języku - zupełnie za darmo.
Pobierz darmowego e-booka
Address Information
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Visit our Social Media:
Lukardi 2022. All Rights Reserved. 
Made with