Webinar "Kontrola nad dokumentami - elastyczny i skalowalny obieg dokumentów"
Zarejestruj się
E-book Vendor Invoice Managment by OpenText
Pobierz
Webinar "Kontrola nad dokumentami - elastyczny i skalowalny obieg dokumentów"
Zarejestruj się
E-book "Bezpieczeństwo SAP S/4 HANA"
Pobierz za darmo
E-book Vendor Invoice Managment by OpenText
Pobierz
Webinar - "Optymalizacja licencji w SAP", 20 czerwca 2023 r. godzina 11:00
Zarejestruj się
Webinar - "Optymalizacja licencji w SAP", 20 czerwca 2023 r. godzina 11:00
Zarejestruj się

Raport 28/2022 – Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany treści Statutu Emitenta oraz informacja o zmianie praw z instrumentów finansowych Emitenta.

Czas czytania: 2 minut
Katarzyna

Raport 28/2022
Tytuł:

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany treści Statutu Emitenta oraz informacja o zmianie praw z instrumentów finansowych Emitenta.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent") niniejszym informuje, że powziął informację o rejestracji w dniu 3 listopada 2022 roku przez Sąd Rejestrowy zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Emitenta.

Decyzję o zmianie § 7 ust. 1 i 2 Statutu podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 10 października 2022 roku uchwałą nr 3.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.850.346,60 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 60/100) i dzieli się na:Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.850.346,60 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 60/100) i dzieli się na:

a) (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;

b) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;

c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);

d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);

e) 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, oznaczonych serią E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);

f) 14.625.866 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych, oznaczonych serią F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. c), lit. d), lit. e) oraz lit. f) oraz są akcjami zwykłymi."

Aktualne brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.850.346,60 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 60/100) i dzieli się na:

a) (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;

b) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);

c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);

d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);

e) 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji na okaziciela, oznaczonych serią E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);

f) 14.625.866 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, oznaczonych serią F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), lit. e) oraz lit. f) oraz są akcjami zwykłymi."

Dodatkowo Zarząd Emitenta wskazuje, iż w związku z ww. rejestracją zmian Statutu Spółki doszło do zmiany praw z instrumentów finansowych Emitenta w ten sposób, iż dotychczas istniejące akcje serii B uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1, stały się akcjami zwykłymi na okaziciela.

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§3 ust 1 pkt 2 i 5 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Statut Spółki Lukardi S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu

Sebastian Herod - Wiceprezes Zarządu

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy, podziel się nim proszę.
Pozwoli nam to dotrzeć do nowych osób. Z góry dziękujemy!

Zadbamy o cyfrową transformację Twojego biznesu

Chcesz zabezpieczyć swój biznes przed cyberatakami? A może planujesz cyfrową transformację lub poszukujesz specjalistów IT do projektu? Chętnie pomożemy. Jesteśmy tu dla Ciebie. Porozmawiajmy o profesjonalnych usługach IT dla Twojej firmy.
Skontaktuj się z nami
Darmowy e-book

Wszystko, co musisz wiedzieć
o migracji z SAP ERP na SAP S/4HANA

Nasz zespół ekspertów przygotował dla Ciebie
e-poradnik, dzięki któremu zrobisz to łatwo, bezboleśnie i bez szkody dla bezpieczeństwa
Twojej firmy.

To praktyczna wiedza podana w przystępnym
języku - zupełnie za darmo.
Pobierz darmowego e-booka
Kontakt
kontakt@lukardi.com
+ 48 508 400 203
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Lukardi 2022. All Rights Reserved. 
Stworzone z
przez Uxtivity