Relacje inwestorskie

Raporty okresowe i bieżące

Raporty ESPI

Walne zgromadzenia

Raporty okresowe

12 maja 2016
Raport 7/2016 - Raport okresowy za I kwartał 2016 roku
Czytaj dalej
14 marca 2016
Raport 6/2016 - Raport roczny
Czytaj dalej
19 lutego 2016
Raport 4/2016 - Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku
Czytaj dalej

Raporty bieżące

25 lipca 2020
Raport 20/2020 - Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect.
Czytaj dalej
25 lipca 2020
Raport 19/2020 - Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o emisji akcji w ramach kapitału docelowego.
Czytaj dalej
17 lipca 2020
Raport 17/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok.
Czytaj dalej
3 lipca 2020
Raport 16/2020 - Naruszenie terminu publikacji raportów bieżących.
Czytaj dalej
2 lipca 2020
Raport 15/2020 - Zmiana adresu Emitenta.
Czytaj dalej
2 lipca 2020
Raport 14/2020 - Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. i zmian w statucie Emitenta.
Czytaj dalej
9 czerwca 2020
Raport 13/2020 - Uzupełnienie do rb 10/2020 – Powołanie członków Rady Nadzorczej.
Czytaj dalej
9 czerwca 2020
Raport 12/2020 - Uzupełnienie do rb 10/2020 – Powołanie członków Rady Nadzorczej.
Czytaj dalej
9 czerwca 2020
Raport 11/2020 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
Czytaj dalej

Raporty ESPI

19 listopada 2020
Raport ESPI 28/2020 – Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Czytaj dalej
17 listopada 2020
Raport ESPI 27/2020 – Podpisanie listu intencyjnego ze strategicznym partnerem z branży.
Czytaj dalej
27 października 2020
Raport ESPI 26/2020 – Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Czytaj dalej
12 października 2020
Raport ESPI 25/2020 – Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Czytaj dalej
23 września 2020
Raport ESPI 24/2020 – Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Czytaj dalej
17 września 2020
Raport ESPI 23/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lukardi S.A. w dniu 16 września 2020 r.
Czytaj dalej
16 września 2020
Raport ESPI 22/2020 – Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
Czytaj dalej
3 września 2020
Raport ESPI 21/2020 – Umowa inwestycyjna spółki powiązanej.
Czytaj dalej
1 września 2020
Raport ESPI 20/2020 – Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Czytaj dalej

Walne zgromadzenia

Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Lukardi 2022. All Rights Reserved. 
Stworzone z
przez Uxtivity